MED GLÄDJE SOM DRIVKRAFT

Fem framgångs-faktorer

Vi erbjuder er affärsrådgivning, hjälp med ekonomistyrning och redovisning samt integration av rätt molnetlösning för projektstyrning och administration.

”I en kombination av erfarenhet och beprövade processer hittar vi tillsammans ert recept för framgång. Vi bygger tillsammans helheten eller fokuserar på ett eller flera av de fem framgångsfaktorerna nedan.

När ni jobbar med oss så anlitar ni en managementcoach men får också tillgång till flera sammansvetsade team vid behov!"

Nils Dahl, VD

AFFÄRSUTVECKLING

Oavsett vad vi gör kopplar vi ihop det med ert marknadserbjudande och era målgrupper. Tillsammans kan vi förändra ert sälj och ert marknadsbudskap för att öka lönsamheten.

Gemensamt får vi igång och/eller trimmar ert systematiska säljarbete. Hur påverkar era olika insatser antalet möten och avslut? Vilken är er lönsammaste kund? Hur mäter ni era marknadsinsatser? I USA pratar man om att "Sales is a numbers game".

Vi kan vara med och coacha processen.
Jag vill veta mer

EKONOMISTYRNING

Standardrapporter från er redovisning som släpar med många veckor är inte ekonomistyrning.

Det handlar om att skräddarsy rapporteringen för varje funktion och del av er verksamhet.

Styr ni idag på alltid uppdaterade siffror? Har ni kontroll på kassaflödet?

Med hjälp av vår "Dashboard" skräddarsyr vi rapportering för er organisationen. Med rätt löpande beslutsunderlag och nyckeltal.
Jag vill veta mer

REDOVISNING

Bokföringen ska inte bara uppfylla myndigheters och revisorers krav. För att producera rätt rapportering måste redovisningen hålla hög kvalitet.

Från oss erhåller ni en effektivare redovisning. Vi har också smarta funktioner som varit integrerade med Fortnox sedan 2007.

Autokontering, fler förvalda konton, budgetuppföljning vid attest, never stop, realtidsbokföring, kvalitetssäkring vid kontering, kontoplansattest. Det är bara några av våra unika funktioner.
Jag vill veta mer

ORGANISATION

Bygger ni det optimala laget i alla delar? Drivs medarbetare av glädje eller måsten?

Vi hjälper er bygga en modern organisation utifrån processer utarbetade under många år av erfarenhet. Vi arbetar igenom roller, ansvar och arbetsbeskrivningar.

Via era egna "Mina Sidor" hålls organisationen alltid uppdaterad med personalhandbok och löpande information.
Jag vill veta mer

DIGITALISERING

Arbetar ni med moderna och effektiva verktyg? Använder ni sociala medier, er egen hemsida och eventuellt webbshop effektivt?

Uppdateras information mellan era verksamhetssystem automatiskt eller behöver ni göra detta manuellt?

Har alla delar av organisationen tillgång till uppdaterad information och kommunicerar ni digitalt? Vi identifierar flaskhalsar och lägger till smarta funktioner för att frigöra tid.
Jag vill veta mer
N2you flexiflow

Rätt verktyg

Med över 35 år av koncept- och produktutveckling inom dokumenthantering och redovisning internationellt vet vi vad som fungerar långsiktigt. Vi har strategiskt hjälpt företag som AstraZeneca, PWC, Recall, Telia och Tele2 samt myndigheter som PRV och Skatteverket med deras arkivstrategi.  

N2you FlexiFlow är öppen för integration. Information lagras i valfri miljö eller så ligger den kvar i vårt onlinearkiv. Man exporterar enkelt lokala kopior i öppna format där metadata lagras i HTML och kan läsas av vilken webbläsare som helst. Det går också exportera kopior till  exempelvis Google Drive och/eller Microsoft OneDrive. Redovisningsinformation och bilder ligger förslagsvis kvar i Fortnox

Skräddarsydda lösningar

I kärnan av våra system ligger vårt egna digitala arkiv. Flöden och processer styrs från vårt workflow och integreras med andra system via vårt REST-API. I kärnan jobbar vi idag med OptoSweden och Crediflow sedan 2015. Sedan 2007 har vi arbetat med och varit fullt ut integrerade med Fortnox. Vi har även gjort installationer med Visma och andra affärssystem. Verksamhetsspecifika system kan integreras vid behov. Datasäkerhet och den rollbaserade användarsäkerheten kan anpassas efter olika behov upp till en nivå av DMZ. Det går också installera större interna systemlösningar som frikopplas från internet. All kommunikation sker via HTTPS, VPN eller egna nätverk.

Utbildning, workshops
och coachning

Genom olika workshops arbetar vi i genomförandet av just er förändringsprocess. Vi börjar med en halvdag och sedan fortsätter vi bygga på.

Mötet med oss kan vara enstaka insatser eller en längre resa av change management och integration av molnetapplikationer och verksamhetssystem. Grundpriset för 4 timmars workshop med förberedelser och rapport är 18.900 kr. Efter detta kan vi sen presentera en offert för en resa över längre tid.

Affärsanalys #1

Vi inleder med affärsanalys och genomlyser era behov för en förändringsprocess. Efter detta presenterar vi en offert för er resa tillsammans med en rapport.
från 18.900 kr

Ekonomirutin #1

Vi genomlyser er redovisning och hur ni styr er verksamhet idag. Från konteringskvalitet till attest och hur ofta och hur färsk er rapportering ser ut för olika verksamhetsdelar.
från 18.900 kr

Ledning #1

Vi fokuserar på rapportering till styrelse, ledning och försäljningen. Hur ni integrerar informationsflöden och med vilken kvalitet och periodicitet ni erhåller rapporter.
från 18.900 kr

Digitalisering #1

Till vilken grad drar ni idag nytta av möjligheten till digitalisering? Vilka system har ni och på vilket sätt kan ni dra nytta av ytterligare digitalisering?
från 18.900 kr

Mina Sidor

Genom ett "Mina Sidor" kan ni effektivare hantera information till både personal och kunder. Första steget är att gå igenom det ni har och få förslag på förbättringar.
från 18.900 kr

Dashboard

Vi går igenom era rapporter och på vilket sätt detta kan presenteras i en Dashboard. Uppdateringar sker vartefter siffror flyter in. I realtid. Nödvändig information för att styra verksamheten, anpassas för ledning, affärsområden, kundservice och säljare.
från 18.900 kr

Affärscoach

Rätt bollplank och rätt erfarenhet lyfter verksamheten. Tillsammans hittar vi rätt coach för just er organisation. Affärscoachen arbetar exempelvis mot ledning, sälj, styrelse.
Mot offert

Teamcoach

En Teamcoach kan från utsidan titta på era processer och teamets inbördes potential. Teamcoachen kan också jobba med obalans och konflikter. Detta kan vara en löpande insats eller över en kortare tid.
Mot offert

Individcoach

Individuell coachning riktas mot enstaka ledande personer eller specialister som känner behov av mer stöd. Den individuella coachen kan också jobba med löpande coachning där även privata problem hanteras.
Mot offert
om oss

Historia

Jag heter Nils Dahl och är VD, grundare och huvudansvarig för verksamheterna i N2you Group.

Varumärket N2you grundades via redovisningsbyrån N2you Controllers AB 2015. N2you Solutions AB grundades 2008 under annat namn och den verksamheten och plattformen är en fortsättning på bild- och dokumenthanteringsverksamheter sedan 1986 i Sverige och sedan 1996 i USA och via internationella distributörer. Vi bedriver utveckling även offshore i flera olika länder sedan 1998. Verksamheterna har fram till 2015 drivits och grundats av mig och min bror Magnus. Idag jobbar vi parallellt i egna verksamheter men samarbetar gärna på olika sätt samt äger Flexiflow-teknologin tillsammans.

– Vår vision är att vara en långsiktig kunskapspartner med fokus på våra kunders tillväxt, baserat på managementcoachning, projektledning, ekonomistyrning, redovisning, affärsrådgivning och väl fungerande verktyg i molnet.

Installationer

Vi är en av pionjärerna inom dokumenthantering internationellt. Vi är fortfarande innovativt och teknologiskt marknadsledande och många har kopierat oss genom åren. 1988 genomförde vi vår första stora installation av dokumenthantering på Svenska Bostäder. Innan dess hade vi jobbat med olika bildsystem inom sjukvården. Vi har genom åren genomfört 100-tals större installationer av höghastighetsscanning, fakturahantering, kvittohantering och digitala arkiv. Sedan 2015 har vi jobbat mer och mer med kompletta lösningar för redovisning, administration och projekthantering. Vi riktar oss idag mycket till mindre företag och entreprenörer för att göra mer avancerade funktioner tillgängliga för alla. Det handlar om användbara, enkla och prisvärda lösningar via molnet. Personligen brinner jag också mer och mer för sociala och samhällsförändrande projekt.

Bland kunder genom åren ser vi en mängd internationella och svenska börsföretag samt svenska myndigheter. Utöver det har 1000-tals mindre företag direkt och indirekt använt våra system och vår teknologi.

Mer komplett information om vår resa och kunder finns bland annat i min fullständiga CV.

När rätt kunskap och erfarenhet verkligen gör skillnad!

"Nils har en unik förmåga att se helheten och analysera enorma mängder information. Genom en kombination av djup redovisningskunskap, informationsteknologi och förmågan att utveckla sälj- och affärsstrategier har han banat väg för många marknadsledande koncept."

N2YOU Group tillhör en internationell grupp av företag och ideella organisationer som stöttar socialt tänkande projekt, entreprenörer samt tillväxtföretag. Det handlar om bättre försäljning och ekonomistyrning samt att bygga harmoniska organisationer.

Vi erbjuder även redovisningsstöd genom egen byrå samt konsultationer och onlinelösningar.

Några röster och erfarenheter

DIGITALISERING OCH ONLINEARKIV

Flera stora installationer baserat på egna programvaror för arkiv och tolkning baserat på höghastighetsscanners från Kodak, Banctec och Fujitsu. Där leverantörer som Digital och IBM utkonkurrerades. Stor produktionsanläggning hos Dokumenthuset/Recall som hanterade miljontals företagsakter för Skatteverket. Större onlinearkiv för hantering av hyres/kundavtal hos både Svenska Bostäder och Telia Kabel-TV.

Arkivet baseras på öppen teknologi med unik enkel administration och enkel integrerbarhet mot andra öppna system på marknaden. Systemet är integrerat mot Fortnox sedan 2007 samt bland annat Microsoft OneDrive och Google Drive.

Fleråriga systemlösningar för hantering av läkemedelsprövning och digitala arkiv på dåvarande Astra Draco i Lund. Datamodeller och grundteknologin ligger fortfarande i grunden för existerande arkivlösningar.

NÅGRA KUNDER: AstraZeneca, Svenska Bostäder, Skatteverket,
Recall, Telia Kabel-TV

STRATEGISK RÅDGIVNING I 
REDOVISNINGSBRANSCHEN

Fleråriga relationer med många företag och slutkunder i redovisningsbranschen. Strategisk rådgivning och leverantörsfakturahantering till tusentals slutkunder via byråer. Produktion för bland annat PWC och Fortnox.

"Vi har haft stor nytta av att bolla frågor med Magnus rörande digital dokumenthantering, scanning och tolkning", Jens Collskog tidigare VD Fortnox.

Integrationen med Fortnox har varit i drift sedan 2007 och har servat tusentals slutkunder genom åren. Vår leverantörsfakturahantering användes tidigare av Fortnox innan de senare utvecklade sin egen lösning. Vårt system föredras dock av flera kunder beroende på dess större flexibilitet, bättre skalbarhet för fler organisationer samt fler smarta funktioner.

NÅGRA KUNDER: Fortnox, PWC med flera.

ARVSFONDSPROJEKTET ADDA LIVET

Arvsfondsprojektet Adda Livet har under nästan fyra år pågått med en budget på ca 15 miljoner. Det dryga 50-talet vuxna, 500 producerande ungdomar och många tusen som sett, hört och kommenterat.

”Vi har jobbat med Nils Dahl i flera stora projekt för att stötta de mest utsatta grupperna i samhället. Som ytterst ansvarig för projekten är Nils kreativ, lyhörd och engagerad. Han har en stor förmåga att visionärt se helheten, och samtidigt låta delprojekt och processer få jobba autonomt på resan mot gemensamma mål. Nils ledarskap är präglat av tillit och hjärta. Vi är oerhört glada och stolta för förtroendet att få leda delprojekt i Nils regi. Vi hoppas på ett långt samarbete med många viktiga projekt som gör skillnad i samhället.”, Anna Möller, Head of Competence & Development, House of Minds.

KUNDER: House of Minds, Adda Livet, Jiddra Inte

Projekt för ett bättre samhälle

I allt vi gör finns ett socialt tänkande. Överskottet i vår verksamhet möjliggör för fler samhällsförändrande projekt.

Att välja oss innebär en unik kombination av kunskap och erfarenheter. Valet gagnar även en positiv samhällsutveckling.

Vi har mycket hjärta och själ och moderna insikter.

UNGA GÖR SIN RÖST HÖRD

Kommunikationsgapet mellan unga och vuxna är idag gigantisk. Vi befinner oss i olika mediekanaler och kommunicerar med olika verktyg och på olika sätt. Vi vet inte vad som pågår i barnens vardag även när de sitter hemma på sitt rum.

Projektet "Unga gör sin röst hörd" startades under våren 2021. Vi jobbar med känslor, påverkan och kommunikation genom text, musik, dramatisering och filmskapande. Målet är att få unga att kommunicera med beslutsfattare om var dom är och vad dom vill förändra.

Läs mer på addalivet.se!

Föreningen Adda Livet

LÄGER, SAMTAL OCH MÖTEN

Jiddra Inte jobbar med fysisk och digital närvaro. På nätet, i skolan, på klubben. Med idrottspolarna och bland kompisarna. Sedan 2011 har verksamheten haft närmare tusen ungdomar på läger och har varje år mött många tusen i skolor, på festivaler och event.  

Jiddra inte ger hjälp via möten, samtal och inspirationsläger. Jiddra Inte har coacher och mentorer och vågar och kan prata om svåra frågor. Vi grillar, badar och pratar om viktiga saker. Och mycket mer. Du är välkommen att joina oss på dina villkor!

Läs mer på jiddrainte.se!

Jiddra Inte

ONE MISSION - THREE VISIONS

An international fund with unique support and coaching models.

Building Bridges - We reduce the communication gap between groups in the society. We make the voice from the young generation heard. And improve influence and independency.

Improve Education - We support - learning with joy and curiosity, learning by doing - diversity and personal growth. All based on science and creativity.

Sustainable Living - Support to build self-sufficiency through circular economy, eco-villages and welfare co-operation.

Add My Life Foundation

Jag vill veta mer

Låt oss mötas

Det är viktigt för oss båda att vi väljer varandra. Vår gemensamma kunskap och kemi är nyckeln till framgång. Efter ett första möte ger vi förslag på förändringar och förbättringar.  

Oavsett om det handlar om punktinsatser. Kortare eller längre resor. Jobbar vi med moderna agila metoder och beprövade UX-processer. Varje steg går att bygga på i er takt.

Låt oss presentera och fördjupa oss närmare i hur vi kan samarbeta. Och samtidigt presentera både våra team och våra digitala verktyg.

Svara gärna på formuläret under "Jag vill veta mer" innan vi ses. Så kan vi förbereda oss inför mötet!

Jag vill veta mer

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer så snart som möjligt med vårt svar. Normalt inom 1-2 dagar under normal kontorstid.

Med varma hälsningar N2you
Något har gått fel vid sändningen av formuläret. Försök igen eller kontakta oss på hello@n2you.se.

Några partners